Úvodem.

Ateliér je prostor pro vyjádření vašeho Já, které ještě neznáte…jen ho tušíte…

a které Vás přivedlo na tyto stránky.

Říkáte-li: neumím malovat ale chci tvořit, jste zde správně!

Ateliér poskytuje prostor pro vaše výtvarné sebevyjádření v bezpečném prostředí malé podpůrné skupiny, vedené zkušeným lektorem.

Odbornou radou Vás provázíme na Vaší cestě osobního růstu – při setkání s vaší vnitřní kreativní bytostí, s činnostmi rozvíjejícími pravou mozkovou hemisféru, umožňujícími odreagování z každodenního kolotoče v přítomném okamžiku –

dobrodružství s linií a barvou.

Chceme, aby náplň kurzů Ateliéru byla velmi pestrá – od nejjednodušších základů kresby a malby pro úplné začátečníky ke tvořivým technikám s různými materiály.  Od kresby tužkou a uhlem, přes  hru s barevným horkým voskem , práci s hedvábím či papírem až k textilu a sklu. Od prostého odreagování se při manuální práci až ke sebezkoumání v arteterapeutických skupinách s vyškoleným lektorem.

Doba je hektická a zaměřená na výkon, to nás často stresuje. Máme-li rodinu a bydlíme v běžném bytě, je obtížné uhájit si prostor jen pro své tvoření, kde by na nás naše dílo čekalo, až zase budeme mít čas a náladu. Nabízíme takový prostor, kde se můžeme spolu výtvarně projevit  bez posuzování  a známkování. Projevit svou –  na jedné straně zdánlivě nedokonalou, neboť chybující a hledající –  hravou tvořivou stránku a zažít  radost z tvoření.

Jsme tu pro vás, abychom vám poskytli bezpečné prostředí, kde je možné dostat praktickou radu „jak na to“ a zároveň není vyvíjen tlak na „správný“ výsledek. Tento stres, že výsledek nebude dost dobrý při kritickém školním hodnocení, nám kdysi v dětství vzal odvahu se výtvarně vyjadřovat. V Ateliéru vytváříme takové prostředí a atmosféru, abychom se toho strachu, získaného ve školních lavicích, zbavili.

Čeká nás velké dobrodružství na cestě do říše linií a barev, obrazů a představ přenášených na papír, hedvábí či plátno.

Víme, jak je důležité, mít v životě perspektivu – otevřený obzor, na kterém si promítáme své sny a tím si vybíráme svou realitu – zatím v myšlenkách, představách a vizích. Ty pak lze uskutečňovat, místo toho, abychom jen pasivně čekali, až se nám zhmotní  naše strachy.

Potřebujeme vlastní sny a vlastní představy, ne jen ty, které nám podsouvají média.

Jak se naučíme schopnost vizualizace, tvoření představ, kterou vlivem nových technologií pomalu ztrácíme?

Co třeba kreslení? Zkoumání reality, jak je utvářena přírodou…

Současné umění se dostalo do situace, kdy je vytvářeno hlavně pro trh, pro peníze, pro drahé galerie a výstavní síně,  kde má za každou cenu upoutat, aby zvýšilo svou tržní hodnotu. Umělci se předhánějí v šokujících, ohromujících obrazech, soupeří mezi sebou.

V našem  Ateliéru chceme  umění vnímat jako harmonizaci světa.

Chceme vidět obraz na stěně jako okno do imaginárního prostoru,

do další paralelní reality,

kterou si můžeme zvolit, aby nás harmonizovala, podporovala či aktivizovala.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Comments are closed