Veronika Rážová

Studovala na SŠ Uměleckého designu v Praze – obor Hračka, loutka, maska. Poté restaurování a konzervování dřeva a dřevěné plastiky na VOSR v Písku a Výtvarnou výchovu pro ZUŠ na Jihočeské univerzitě. Vyučovala na základních školách a vede výtvarné kurzy. Dalšímu vzdělávání se věnuje i nadále.

„Zkoumám projevy a možnosti těla, zabývám se studiem krajiny, prostoru a člověka a obchodu, praktickým využitím poezie, uměleckou a rukodělnou tvorbou, léčbami a poradenstvím. Věnuji se vědomému výzkumu života a tvorba je pro mě jeho prostředkem, přirozeným vyústěním a možností pro pokračování. Baví mě, co dělám a chci v tom pokračovat.“

Comments are closed